Medarejdertrivsel

Medarbejdertrivsel

Som noget nyt, tilbyder jeg nu virksomheder der gerne vil give deres medarbejdere hjælp til at undgå stress og depression et forløb, hvor mit fokus er rettet mod at skabe en varig forandrig til gavn får både medarbejder og virksomhed.

Der er en grundsubstans som så finjusteres efter hver enkelt medarbejder/virksomhed og/ eller medarbejder gruppe.

Jeg hjælper også gerne oifht implementering, hvis noget evt skal ændres i virksomheden for at skabe den forandring der er gavnlig for begge parter. 

Børn og unge tidlig opsporing

Hen over efteråret følger jeg en foredrags- viden delings række, som har til hensigt at belyse hvordan vi bliver bedre til at spore ADHD og Autisme og andet besvær TIDLIGT hos børn, i vuggestue og børnehave, så børn og forældre samt pædagoger kan få fornøden støtte så børnene ikke lider nederlag.

Rigtig spændende og jeg håber vi fastholder at der IKKE SKAL diagnoser til for at SE det enkelte barn/ ung/ voksen og afhjælpe det besvær den enkelte har.

natur som hjælper i terapi

Jeg benytter gerne naturen som med -virkemiddel, når det giver mening.

Naturen kan ofte hjælpe os til bedre fodfæste og til at få sænket stress niveau samt øge vores "gode" sansning.

Det vil altid foregå i nært samarbejde med dig/ jer.