Konference - overskrift dysfunktionelle familier

Jeg er kommet hjem fra konference i Sandefjord.

 

Alle oplæg skulle ses i forhold til det at være familie med vanskelige vilkår som sygdom og det at være pårørende; voksen; barn eller ung i disse familier.

Der var oplæg i forhold til
- den følsomme hjerne og kapasitet for psykisk udvikling på trods af opvækst i dysfunktionel familie (Susan Hart)
- der var unge der fortalte om deres erfaringer om udvikling og hvad de synes der hjalp dem og hvad de kunne forestille sig der ville være godt at have fokus på, når man hjælper mennesker i krise
- der var oplæg om kompetencesamfund, barndom og udenforskab (Ivar Frønes)
- oplæg og os som professionelle i samspil med hinanden i "systemet" og med de berørte borgere (Arne Kallekleiv og Lise Aarøe)
- der var om skyld, sorg, skam og håb (Paul Leer-Salvesen og Frid Hansen)

Det var kompetente oplægsholdere med vigtige budskaber og nu ser jeg frem til at integrere det i min praksis

Konference

Jeg har været på inspirerende konference og fået opdateret min viden om

  • mentalisering (Janne Østergaard Hagelquist)
  • Neuroaffektivt tilgang til tilknytning og følelsessystem (Susan Hart)
  • Hvad er det terapi kan og ikke kan og hvorfor virkeer det og hvordan får vi det til at blive mere effektivt (Scott D Miller)
  • Hvad er identitet og hvordan udvikles personligheden (Carsten Rene Jørgensen)
  • Tidlig tilknytning - hud - hud kontakt (Cecilia Virgin)
  • Hvad og hvordan kan vi støtte og guide til udvikling, hvis den tidlige tilknytning er blevet afbrudt (Cecilia Virgin) 

    Det var meget givende både at høre alle oplæg og være i mindre grupper og diskutere emnerne og der blev også plads til supervision, rigtig givende 

Skam og skyld og forkerthed

Jeg har været på kusus i skyld, skam pog forkerthed.

Vi har kigget på misbrug, overgreb og vold og ud fra den nyeste forskning om hjerne og nervesystem, hvordan man kan afhjælpe følgerne af disse meget alvorlige og lidelsesfulde tilstande.

Mange der har været ude for vold, overgreb eller er vokset op med psykisk sygdom, alkohol eller lignende får et traume og kommer til at tro det er deres egen skyld og de har ofte svært ved at søge hjælp - det er så skamfuldt.

Der er hjælp at hente - gennem nænsom kontakt kan man få øje på at forandring er mulig.

Du er velkommen og jeg vil gøre mig umage for at møde dig, så der kan ske en forandring i dit sind og dit liv.