Kursus

Hvad er livs kunst.

Jeg har været på kursus, temaet var livskunst og med øje for både krop og sind, det var rigtig spændende at tale med dygtige kolleger og en spændende og levende foredragsholder.

I temaet livskunst kom vi også omkring livstruende sygdomme, for eksempel kræft.

Der er virkelig brug for livs kunst, livsmod og at finde nye muligheder, når man bliver ramt af alvorlig sygdom.
det rammer hele familien, og selvfølgelig een selv.

Hvordan hjælper vi som terapeuter bedst.

Kontakt mig, hvis du ønsker at høre mere, jeg deler gerne ud af mine erfaringer og viden. 

Konference - overskrift dysfunktionelle familier

Jeg er kommet hjem fra konference i Sandefjord.

 

Alle oplæg skulle ses i forhold til det at være familie med vanskelige vilkår som sygdom og det at være pårørende; voksen; barn eller ung i disse familier.

Der var oplæg i forhold til
- den følsomme hjerne og kapasitet for psykisk udvikling på trods af opvækst i dysfunktionel familie (Susan Hart)
- der var unge der fortalte om deres erfaringer om udvikling og hvad de synes der hjalp dem og hvad de kunne forestille sig der ville være godt at have fokus på, når man hjælper mennesker i krise
- der var oplæg om kompetencesamfund, barndom og udenforskab (Ivar Frønes)
- oplæg og os som professionelle i samspil med hinanden i "systemet" og med de berørte borgere (Arne Kallekleiv og Lise Aarøe)
- der var om skyld, sorg, skam og håb (Paul Leer-Salvesen og Frid Hansen)

Det var kompetente oplægsholdere med vigtige budskaber og nu ser jeg frem til at integrere det i min praksis

Konference

Jeg har været på inspirerende konference og fået opdateret min viden om

  • mentalisering (Janne Østergaard Hagelquist)
  • Neuroaffektivt tilgang til tilknytning og følelsessystem (Susan Hart)
  • Hvad er det terapi kan og ikke kan og hvorfor virkeer det og hvordan får vi det til at blive mere effektivt (Scott D Miller)
  • Hvad er identitet og hvordan udvikles personligheden (Carsten Rene Jørgensen)
  • Tidlig tilknytning - hud - hud kontakt (Cecilia Virgin)
  • Hvad og hvordan kan vi støtte og guide til udvikling, hvis den tidlige tilknytning er blevet afbrudt (Cecilia Virgin) 

    Det var meget givende både at høre alle oplæg og være i mindre grupper og diskutere emnerne og der blev også plads til supervision, rigtig givende