Holdingfamilieterapeut

Jeg er blevet uddannet Holdingfamilieterapeut :-)

Holdingterapi er en tilknytningsterapi, hvor der er stor bevågenhed omkring den tidlige tilknytning og det besvær der udspiller sig i relationerne i nutiden.

Det kan være mellem børn i vuggestue/ dagpleje / børnehave eller skole

Det kan være i hjemmet mellem søskende og/ eller børn og forældre / stedforældre.

Måden jeg benytter denne terapiform er integreret i det jeg kan i forvejen og mit store fokus er at skabe tryghed og respekt og give plads til at vi alle kan være os selv, helt indefra og derfra skabe udvikling.

Børn og unge der viser symptomer på mistrivsel, kan og skal hjælpes og det skal forældrene også, i en kærlig og tryg atmosfære og jeg vil altid gøre mig meget umage for at leve op til dette.

 

 

HR Care

Jeg er belvet optaget i HR Cares netværk.

HR Care tilbyder løsninger til virksomheder og borgere der gerne vil sikre optimal trivsel i livet og på arbejdspladsen.

Det er med stor glæde og tilfredshed, jeg som sygeplejerske og psykoterapeut MPF, kan være med til at skabe trivsel både fysisk og mentalt, for individuelle, par, familier og på virksomheder.

Det er mig en glæde at være en del af et stort og landsdækkende netværk