natur som hjælper i terapi

Jeg benytter gerne naturen som med -virkemiddel, når det giver mening.

Naturen kan ofte hjælpe os til bedre fodfæste og til at få sænket stress niveau samt øge vores "gode" sansning.

Det vil altid foregå i nært samarbejde med dig/ jer.