Børn med opmærksomheds udfordringer

En del børn bøvler med opmærksomhed og koncentration og får det svært enten i børnehaven eller skolen.

Nogle lider af ADHD eller ADD eller... og har gavn af strategier og evt medicin - de skal udredes gennem børne-ungepsykiatrisk klinikker.

Langt de fleste har meget stor gavn af træning af opmærksomhed og bedre tryg tilknytning til forældrene.

Det kan trænes ved hjælp af enkle "værktøjer" der udfordrer begge hjernehalvdele samt motorik.

Det viser jeg og giver børnene nogle "lege" med hjem, de kan træne.

Jeg kan også hjælpe forældrene til tryg tilknytning og tillid, så barnet bliver trygt, det hjælper også mange.

Jeg har fokus på barnets og familiens ressourcer og hjælper med enkle tiltag/ løsninger som kan anvendes både i hjemmet og i børnehave/ skole.

Selvfølgelig i tæt samarbejde med forældre og børnehave/ skole.

For mig er det vigtigt at være opmærksom på barnets historie og på helheden.
Både det indlæringsmæssige, men særligt på det sociale.

Hvordan har barnet/ den unge det - er der tillid, tryghed og glæde.

Barnet er unikt og altid dejligt! 

"Husk - Det er aldrig for sent"