Angst hos børn og unge

Jeg ser en del børn med angst.

Det gør jeg fordi det er svært for forældre at vide, hvad de skal stille op.

Afhængig af barnets alder tilrettelægger vi sammen et forløb hos mig som inkluderer både barnet og barnets primære voksne - af og til også i et samarbejde med børnehave og/ eller skole.

Er det et barn i børnehavealderen, benytter jeg ofte en teknik der kaldes "Holding" den hjælper den voksne med at give barnet en tryghed og skabe god kontakt mellem barn og voksen; oftest mor og/eller far. (læs mere på siden om Holding familieterapi)

Er det et skolebarn bruger jeg ofte en kombination af narrativ terapi - "fantasi fortælling" - tegning, leg med "roller" og det at møde og anderkende barnet og guide barnet videre til det mere realistiske i forskellige situationer.

De store skolebørn/ unge taler jeg oftest med - i et tæt samarbejde med forældrene.
De unge stiller ofte meget høje krav til sig selv; det skal være HELT rigtigt - og - for nogle endda helst også uden de skal øve sig meget.

Langt de fleste børn og unge bliver glade og trygge og fri for angst.

Enkelte har gavn af "service" eftersyn/ samtale for at huske det.

 

"Husk - Det er aldrig for sent"