Børn og unge.

Samtaler med børn og unge kan opleves særligt følsomme.

Vores børn, ligger os meget på sinde og som forældre er det vigtigt for os at vi - når vi har brug for hjælp / støtte til børn, enten opdragelsesmæssigt eller rent terapeutisk, at finde et mennekse vi kan være trygge ved.

Når du vælger at tage dit barn / unge med hen til mig, vil jeg gøre mig meget umage for at både du som forælder og barn / ung, kan føle dig tryg.

Det viser sig i adfærd lidt forskelligt.

Er der tale om et lille barn, vil det være forældrene, jeg tager en god lang samtale med og fortæller, hvad og hvordan jeg vil gribe det an.

Det kan f.kes være et barn, der er for tidligt født, hvor spædbarnsterapi kan hjælpe.
Det foregår efter nøje plan, hvor forældrene er helt orienteret og med til samtalen.
Jeg vil så fortælle barnet om det der er sket og i den forbindelse, lægge meget mærke til barnets kropslige signaler.

Senere vil jeg møde forældrene igen og fortælle dem om mine iagtagelser og det eventuelle videre forløb.

Der kan også være et eksempel, at et barn har en adfærd der giver barnet besvær i børnehave eller skole.

Her kan der blive tale om at benytte en terapiform der hedder "Holding" den består i at barnet oplever at de voksne er dem der er trygge at være sammen med, dette udleves gennem det at holde om og holde af - meget ofte med utrolig godt resultat.

Unge og teenagere med besvær taler jeg med alene og afhængig af problematikken og den unges alder og modenhed, involveres forældrene efter konkret aftale.

"Husk - Det er aldrig for sent"