Konference

Jeg har været på inspirerende konference og fået opdateret min viden om

  • mentalisering (Janne Østergaard Hagelquist)
  • Neuroaffektivt tilgang til tilknytning og følelsessystem (Susan Hart)
  • Hvad er det terapi kan og ikke kan og hvorfor virkeer det og hvordan får vi det til at blive mere effektivt (Scott D Miller)
  • Hvad er identitet og hvordan udvikles personligheden (Carsten Rene Jørgensen)
  • Tidlig tilknytning - hud - hud kontakt (Cecilia Virgin)
  • Hvad og hvordan kan vi støtte og guide til udvikling, hvis den tidlige tilknytning er blevet afbrudt (Cecilia Virgin) 

    Det var meget givende både at høre alle oplæg og være i mindre grupper og diskutere emnerne og der blev også plads til supervision, rigtig givende 

Skam og skyld og forkerthed - 2019

Jeg har været på kusus i skyld, skam og forkerthed 

Vi har kigget på misbrug, overgreb og vold og ud fra den nyeste forskning om hjerne og nervesystem, hvordan man kan afhjælpe følgerne af disse meget alvorlige og lidelsesfulde tilstande.

Mange der har været ude for vold, overgreb eller er vokset op med psykisk sygdom, alkohol eller lignende får et traume og kommer til at tro det er deres egen skyld og de har ofte svært ved at søge hjælp - det er så skamfuldt.

Der er hjælp at hente - gennem nænsom kontakt kan man få øje på at forandring er mulig.

Du er velkommen og jeg vil gøre mig umage for at møde dig, så der kan ske en forandring i dit sind og dit liv. 

Holdingfamilieterapeut

Jeg er blevet uddannet Holdingfamilieterapeut :-)

Holdingterapi er en tilknytningsterapi, hvor der er stor bevågenhed omkring den tidlige tilknytning og det besvær der udspiller sig i relationerne i nutiden.

Det kan være mellem børn i vuggestue/ dagpleje / børnehave eller skole

Det kan være i hjemmet mellem søskende og/ eller børn og forældre / stedforældre.

Måden jeg benytter denne terapiform er integreret i det jeg kan i forvejen og mit store fokus er at skabe tryghed og respekt og give plads til at vi alle kan være os selv, helt indefra og derfra skabe udvikling.

Børn og unge der viser symptomer på mistrivsel, kan og skal hjælpes og det skal forældrene også, i en kærlig og tryg atmosfære og jeg vil altid gøre mig meget umage for at leve op til dette.